Publikacje medyczne

Z opublikowanych wyników (patrz poniżej) przeprowadzonych badań wynika, iż płukanie nosa dzbankiem (w porównaniu z innymi metodami) jest równie skuteczne, jak używanie elastycznej butelki, ale jednocześnie nie niesie ze sobą takiego ryzyka jak zbyt wysokie ciśnienie podczas aplikacji oraz związane z tym ryzyko rozszerzenia się infekcji do ucha środkowego. Elastyczne butelki łatwiej ulegają zanieczyszczeniu wirusami lub bakteriami ze względu na możliwość powtórnego wessania roztworu z dziurki nosowej. Dlatego też wiodący dostawca tychże butelek na polskim rynku zaleca zakup nowej butelki już po trzech miesiącach jej używania!

Stańska K, Tuszyńska A, Waniewska-Łęczycka M, Krzeski A (2017)  Skuteczność płukania jam nosa w terapii zapaleń zatok przynosowych. Magazyn Otorynolaryngologiczny 64: 107-124.
Abstrakt: Wyniki bezdyskusyjnie wskazują na największą efektywność dużych objętości roztworu. Zastosowanie większej objętości płynu zapewnia jego lepszą penetrację do zatok przynosowych, a tym samym większą skuteczność stosowanej procedury.

www.magazynorl.pl/files/UserFiles/magazyn_orl_64.pdf

Wingrave W (1902) The Nature of Discharges and Douches. Lancet: 1373-1375.
Abstrakt: Autor omawia czyszczenie przewodów nosowych jako główny sposób leczenia różnych chorób nosa pod koniec XIX wieku.
http://aor.sagepub.com/content/11/3/407.full.pdf+html

Holmström M et al. (1997) Effect of Nasal Lavage on Nasal Symptoms and Physiology in Wood Industry workers. Rhinology 35: 108-112.
Abstrakt: Szwedzkie badania na temat wpływu codziennego płukania nosa słoną wodą na pracowników przemysłu drzewnego. Artykuł opisuje oraz potwierdza pozytywny wpływ na obserwowane objawy oraz badane funkcje nosa dla danej grupy pracowników.
http://www.rhinologyjournal.com/Rhinology_issues/231.pdf

Talbot AR et al. (1997) Nasal Douching as a Valuable Adjunct in the Management of Chronic Rhino Sinusitis. Rhinology 37: 29-32
Abstrakt: Badania angielskich naukowców demonstrują wyraźną poprawę stanu przewodów nosowych oraz poprawę ogólnej jakości życia wśród pacjentów z chronicznym zapaleniem zatok przynosowych, jako efekt płukania nosa roztworem soli.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-199704000-00013/abstract;jsessionid=97EF64A91191CF8314B8F2F3F6E479C8.f04t01?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage

Taccariello M et al. (1999) Clinical Study and Literature Review of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 110: 1189-1193.
Abstrakt: Badania amerykańskich naukowców prowadzone na 211 pacjentach, u których występowały różnego rodzaju zapalenia nosa wraz z alergicznymi. Autorzy stwierdzili, iż codzienne płukanie nosa słoną wodą znacznie poprawiło większość obserwowanych parametrów. Doszli do wniosku, że taka metoda leczenia posiada w sobie ogromny potencjał dla poprawy jakości życia milionów pacjentów, i to w bardzo tani sposób.
http://www.rhinologyjournal.com/download.php?id=142

Tomooka LT et al. (2000) Clinical Study and Literature Review of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 110: 1189-1193.
Abstrakt: Badania amerykańskich naukowców prowadzone na 211 pacjentach, u których występowały różnego rodzaju zapalenia nosa wraz z alergicznymi. Autorzy stwierdzili, iż codzienne płukanie nosa słoną wodą znacznie poprawiło większość obserwowanych parametrów. Doszli do wniosku, że taka metoda leczenia posiada w sobie ogromny potencjał dla poprawy jakości życia milionów pacjentów, i to w bardzo tani sposób.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-200007000-00023/abstract

Heatley DG et al.(2001) Nasal Irrigation for the Alleviation of Sinonasal Symptoms. Otolaryngology — Head and Neck Surgery 125 (1): 44-48
Abstrakt: Codzienne płukanie nosa hipertonicznym roztworem soli znacznie zmniejsza objawy chronicznego zapalenia zatok przynosowych. W trakcie prowadzonych badań wielu pacjentów mogło obniżyć dawkowanie leków lub całkowicie odstawić ich aplikację.
http://oto.sagepub.com/content/125/1/44.short

Wormald PJ. et al. (2004) A Comparative Study of Three Methods of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 114: 2224-2227.
Abstrakt: Na podstawie oceny radiologicznej można dojść do wniosku, że prawidłowe płukanie nosa dzbankiem jest bardziej skuteczne niż stosowanie sprayów do nosa bądź rozpylaczy.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/01.mlg.0000149463.95950.c5/abstract

Brown CL, Graham SM (2004) Nasal irrigations: good or bad? Current Opinion in Otolaryngology & Head & Neck Surgery 12 (1): 9–13.
Abstrakt: Płukanie nosa nie powinno dłużej być traktowane jako zwykłe uzupełnienie pielęgnacji jam nosowych – jest skuteczne i zbyt rzadko stosowane. Zmniejsza nie tylko objawy, ale obniża również ilość zużywanych leków przez pacjentów. Jeśli płukanie nosa stosowane jest wraz z innymi zaleceniami lekarza, może wśród pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych obniżyć liczbę koniecznych zabiegów chirurgicznych.
http://journals.lww.com/co-otolaryngology/Abstract/2004/02000/Nasal_irrigations__good_or_bad_.4.aspx

Harvey RJ et al. (2008) Effects of endoscopic sinus surgery and delivery device on cadaver sinus irrigation. Otolaryngology — Head and Neck Surgery 139: 137-142.
Abstrakt: Endoskopowa operacja nosa i zatok przynosowych (ESS) zwiększa dostępność zatok przynosowych na roztwór aplikowany podczas płukania nosa. Skuteczność użytego środka była o wiele wyższa przy zastosowaniu dzbanka do płukania nosa (neti pot) aniżeli przy zastosowaniu elastycznej butelki, najmniejsze efekty dawał spray.
http://oto.sagepub.com/content/139/1/137.abstract

Beule A et al. (2009) Efficacy of different techniques of sinonasal irrigation after modified Lothrop procedure. American journal of rhinology & allergy 23(1): 85-90.
Abstrakt: Płukanie nosa elastyczną butelką daje najwięcej efektów w pozycji głowa skierowana w dół (vertex to floor). Pozycja lekko pochylona nad umywalką (bending over the sink) może być również stosowana podczas płukania zatok czołowych. Aplikowanie sprayów jest najmniej skuteczne w jakiejkolwiek pozycji.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19379619

Welch KC et al. (2009) Clinical correlation between irrigation bottle contamination and clinical outcomes in post-functional endoscopic sinus surgery patients. American journal of rhinology & allergy 23(4): 401-404.
Abstrakt: Na butelkach stosowanych do płukania nosa po operacjach jam i zatok przynosowych (ESS) odnotowano widoczny poziom zanieczyszczenia bakteriami, ich stopień wzrastał po tygodniu stosowania.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19671255

Keen M et al. (2010) The clinical significance of nasal irrigation bottle contamination. Laryngoscope 120(10): 2110-2114.
Abstrakt: Pacjenci, podczas płukania jam nosowych oraz zatok zanieczyszczają stosowane butelki. Najczęściej pojawia się bakteria Staphylococcus aureus – występuje w formie biofilmu. Jednoczesna infekcja jam i zatok przynosowych odnotowana była w 51% przypadków. Zanieczyszczenia butelek można redukować stosując powszechne metody dezynfekcji (np. roztwór 1% NaClO z 19% NaCl, lub w mikrofalówce).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824637

Fokkens WJ et al. (2020) European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2020). Rhinology supplement 29: 1-464.
Abstrakt: Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego (ERS) oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) w sprawie metody leczniczej zatok przynosowych i polipów nosa. Na podstawie analizy 2071 publikacji, które zostały wyselekcjonowane według kryteriów medycyny opartej na dowodach (evidence base medicine – EBM) powstało kompendium najbardziej współczesnej i najbardziej wiarygodnej wiedzy z zakresu zapaleń zatok przynosowych. Płukanie jam nosa roztworem soli fizjologicznej wymieniane jest wśród metod leczenia.
https://www.rhinologyjournal.com/Documents/Supplements/supplement_29.pdf